دیدار با شهروندان هر هفته در یک مسجد در یک محله

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. دیدار با شهروندان هر هفته در یک مسجد در یک محله

🇮🇷#صباشهر

♦️دیدار با شهروندان هر هفته در یک مسجد در یک محله

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

✍️حمید حسنی رئیس شورای اسلامی صباشهر از آغاز طرح هر هفته یک مسجد، یک محله در این شهرخبر داد.

🔷 حسنی در تشریح این طرح گفت:
با توجه به کثرت محلات در صباشهر و لزوم دیدار چهره به چهره با مردم محلات مختلف شهر با اعضای شورای شهر تصمیم برآن گرفتیم که بصورت دوره ای هرهفته بعداز اقامه نماز مغرب وعشا در یکی از مساجد محلات شهر بهمراه شهردارمحترم ومعاونین ومسولین برخی ادارات درخدمت مردم آن محل باشیم.
محوریت این ملاقات عمومی ایجاد تعامل بیشتر بین مردم ومسولین است وقرار است نشست وهمفکری پیرامون ریشه یابی مشکلات ونحوه رسیدگی وحل آن با مشارکت خودمردم آن محل بحث وتبادل نظر شود.

ایشان در ادامه افزودند :اگر مشارکت وهمدلی مردم شهرنباشد مسولین وخدمتگزاران آنها در راستای خدمت به مردم موفق نخواهند بود و امیدواریم بااجرای کامل این طرح بتوانیم درآینده شاهد شهری با مشارکت بالای مردمی در تصمیم گیری های شهری تبدیل شویم.

#صباشهر
#شورای_شهر
#علی_ملکی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست