دریافت سه جایزه معتبر از فستیوال فیلم ونیز ۲۰۲۰ توسط کاگردان محبوب آقای احمد بهرامی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. افتخارات
  4. chevron_right
  5. دریافت سه جایزه معتبر از فستیوال فیلم ونیز ۲۰۲۰ توسط کاگردان محبوب آقای احمد بهرامی

دریافت سه جایزه معتبر از فستیوال فیلم ونیز ۲۰۲۰ توسط کاگردان محبوب آقای احمد بهرامی

 

  1. بهترین فیلم بخش افق ها (تندیس شیر)
  2. بهترین فیلم از نگاه منقدان جهانی (نشتن فیپرسی)
  3. بهترین فیلم از نگاه EAI (تندیس اعتماد ملی ایتالیا)
فهرست