درختکاری و واکاری ۵۰۰ اصله نهال در بلوار های اصلی شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. درختکاری و واکاری ۵۰۰ اصله نهال در بلوار های اصلی شهر

🇮🇷 صباشهر

♦️درختکاری و واکاری ۵۰۰ اصله نهال در بلوار های اصلی شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

✍️ علی مرادی رئیس اداره سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری صباشهر :
حسب تاکید اعضای شورای اسلامی و شهردار صباشهر مهندس ملکی در خصوص بهبود و افزایش سرانه فضای سبز شهری در اولین مرحله تعداد ۵۰۰ اصله نهال به صورت درختکاری و واکاری در بلوار های اصلی شهر شامل بلوار محور شهریار به صباشهر از ورودی اسدآباد تا ورودی صباشهر ، بلوار شهید تاجیک حدفاصل میدان نماز تا پل کبودین و خیابان فرخنده خاتون در شهرک ویره توسط پرسنل این اداره در حال انجام میباشد.

#صباشهر
#شورای_شهر
#علی_ملکی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#اداره_فضای_سبز
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر‌

فهرست