خط کشی بلوار شهید تاجیک

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. خط کشی بلوار شهید تاجیک

🇮🇷#صباشهر

♦️خط کشی بلوار شهید تاجیک

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

اجرای طرح خط کشی طولی بلوار شهید تاجیک توسط واحد حمل و نقل و ترافیک شهرداری صباشهر در حال انجام می باشد این طرح در راستای ایمن سازی عبور ومرور خودروها وعابرین پیاده طرح خط کشی طولی بلوار شهید تاجیک درحال اجرا می باشد. خط کشی خیابان ها ومحل های عبور مرور در شهر نوعی فرهنگ سازی در راستای توسعه فرهنگ ترافیک وفرهنگ شهرنشینی می باشد.

#صباشهر

#شورای_شهر

#علی_ملکی_شهردار_صباشهر

#شهرداری_صباشهر

#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست