جلسه ملاقات مردمی مهندس ملکی شهردار صباشهر با شهروندان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. جلسه ملاقات مردمی مهندس ملکی شهردار صباشهر با شهروندان

جلسه ملاقات مردمی مهندس ملکی شهردار صباشهر با شهروندان فهیم برگزار گردید.


♦️مهندس ملکی شهردار صباشهر :
هدف اصلی در شهرداری باید خدمت خالصانه به مردم و برگزاری ملاقات های مردمی، یکی از بهترین راه های گره گشا از امور شهروندان به شمار می رود.

جلب رضایتمندی شهروندان، ارتباط رودرو و بدون واسطه مردم با شهردار، تکریم ارباب رجوع و…ازاهداف برگزاری جلسات ملاقات مردمی با شهروندان است.

شایان ذکر است ملاقات مردمی شهردار صباشهر با شهروندان گرامی هر هفته سه شنبه ها از ساعت ۸ لغایت ١١ برگزار می گردد.

فهرست