جلسه درخصوص سرریز پساب تصفیه خانه شاهد شهر که به رودخانه شادچای در شهرصباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. جلسه درخصوص سرریز پساب تصفیه خانه شاهد شهر که به رودخانه شادچای در شهرصباشهر

✅جلسه درخصوص سرریز پساب تصفیه خانه شاهد شهر که به رودخانه شادچای در شهرصباشهر برگزار گردید.

درخصوص سرریز پساب تصفیه خانه شاهد شهر که به رودخانه شادچای در شهرصباشهر سرریز می شود از طرف مدیرعامل آبفای جنوبغرب استان تهران درخواستدمطالبه وجه آب به ازای هر متر مکعب ۱۲۹۰۰تومان درسال آینده پیشنهاد شد که با مخالفت شدید شهردار وریاست شورای شهر صباشهر روبرو شد.مهندس ملکی شهردار صباشهر باتوجه به اینکه سرریز پساب دررودخانه شادچای به خاطر بوی نامطبوع آن موجبات نارضایتی شهروندان صباشهر را ایجاد میکند وبرای سامان دادن به این موضوع می بایست شهرداری جهت دپو آب اقدام به ایجاد استخر آب کند وچندین سال است که این پساب در رودخانه سرریز میشودباید به شهرصباشهر امتیازات ویژه داده شود.
حمید حسنی رئیس شورای شهر صباشهر با تاکید بر نگاه ویژه به شهرصباشهر خواستار اعطای خدمات ویژه به بخش آب کشاورزی در این شهر شد.

فهرست