تمام توان خود و شهرداری را در مقابله با ساخت و ساز های غیر مجاز خواهیم گذاشت.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. تمام توان خود و شهرداری را در مقابله با ساخت و ساز های غیر مجاز خواهیم گذاشت.

🇮🇷#صباشهر

🔴مهندس برنجی شهردار :

تمام توان خود و شهرداری را در مقابله با ساخت و ساز های غیر مجاز خواهیم گذاشت.

🔷بازدید شبانه مهندس برنجی شهردار صباشهر و معاونین ، مسئولین واحدهای شهرسازی، خدمات شهر ، سدمعبر ، پلیس ساختمان از سطح شهر و ساختمان های در حال ساخت

در این بازدید دستورات لازم جهت ساماندهی معابر ، جمع آوری مصالح ساختمانی در معابر عمومی و برخورد لازم با مالکین متخلف در ساخت بنا و تعداد طبقات مازاد صادر نمودند .

♦️شهردار صباشهر تاکید نمودند با تمام توان با متخلفان ساختمانی برخورد و جهت احیاء حقوق شهروندان از ساخت طبقات مازاد بر پروانه جلوگیری خواهیم نمود .

#صباشهر
#شورای_شهر
#مهندس_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست