بهسازی سیستم روشنایی شهرک مصطفی خمینی صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. بهسازی سیستم روشنایی شهرک مصطفی خمینی صباشهر

خدمت همچنان ادامه دارد

به گزارش روابط عمومی شورا وشهرداری صباشهر:

 

به درخواست شهروندان وبه دستور مهندس نادر روحی شهردار صباشهر صورت پذیرفت.

با توجه به اهمیت روشنایی معابر شهری ،تعمیر و بهسازی سیستم روشنایی شهرک مصطفی خمینی صباشهر توسط واحد زیباسازی شهرداری صباشهردر دستورکار قرارگرفت.

 

فهرست