بازدید مجموعه مدیریت شهری از پروژه های عمرانی در حال اجرای صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. بازدید مجموعه مدیریت شهری از پروژه های عمرانی در حال اجرای صباشهر

بازدید مجموعه مدیریت شهری از پروژه های عمرانی در حال اجرای صباشهر
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر
♦️هادی رمضانخانی رئیس شورای اسلامی به همراه اعضای شورا و معاونین شهرداری از پروژه های عمرانی در حال اجرای صباشهر بازدید نمودند.

#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#روابط_عمومی_شورای_اسلامی_و_شهرداری_صباشهر

فهرست