بازدید رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی صباشهر از سوله ورزشی شهید علی مرادی شهرک مصطفی خمینی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. بازدید رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی صباشهر از سوله ورزشی شهید علی مرادی شهرک مصطفی خمینی

 

بازدید رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی صباشهر از سوله ورزشی شهید علی مرادی شهرک مصطفی خمینی

🔸️به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر آقایان رمضانخانی و جعفری رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر از مراحل نهایی تکمیل سوله ورزشی شهید علی مرادی شهرک مصطفی خمینی بازدید نموده و ضمن بررسی روند پیشرفت پروژه موضوعات لازم را متذکر شدند

#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#روابط_عمومی_شورای_اسلامی_و_شهرداری_صباشهر

فهرست