بازدید اعضای شورای اسلامی در معیت امام جمعه محترم از سالن واکسیناسیون

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. بازدید اعضای شورای اسلامی در معیت امام جمعه محترم از سالن واکسیناسیون

بازدید مجموعه مدیریت شهری در معیت حاج آقا زرینه امام جمعه محترم صباشهر از سالن واکسیناسیون امروز شنبه ۱۳ شهریورماه صورت گرفت.

در این دیدار ضمن خسته نباشید به مجموعه کادر درمان از روند اجرای واکسیناسیون بازدید بعمل آمد.

فهرست