بازدید از وضعیت چمن مصنوعی شهید موسوی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. بازدید از وضعیت چمن مصنوعی شهید موسوی

♦️بازدید مهندس عصمتی سرپرست و اعضای شورای اسلامی شهر از وضعیت چمن مصنوعی شهید موسوی

به‌گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

✍️در پی اعلام شهروندان در خصوص وضعیت بد زمین چمن مصنوعی شهید موسوی،
مهندس عصمتی سرپرست شهرداری به همراه آقایان خزایی و حسنی اعضای شورای اسلامی شهر و ابراهیمی مسئول امور ورزشی شهرداری صباشهر از محل بازدید و دستورات مربوطه در خصوص بهبود وضعیت این زمین را جهت استفاده شهروندان محترم صادر نمودند.

فهرست