بازدید از محل احداث مصلی نماز جمعه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. بازدید از محل احداث مصلی نماز جمعه

بازدید مجموعه مدیریت شهری در معیت امام جمعه محترم صباشهر از محل احداث مصلی نماز جمعه صباشهر

 

فهرست