بازدید از روند آموزش پرسنل آتش نشانی شهرداری صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. بازدید از روند آموزش پرسنل آتش نشانی شهرداری صباشهر

♦️بازدید رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی صباشهر از روند آموزش پرسنل آتش نشانی شهرداری صباشهر

به‌گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

♦️آقای رمضانخانی رئیس و آقای جعفری نایب رئیس شورای اسلامی شهر با حضور در آتش نشانی شهرداری صباشهر از نزدیک با نحوه آموزش پرسنل آتش نشانی در مواجهه با حوادث بازدید بعمل آوردند.

فهرست