اطلاعیه پروژه تکمیل پارک بانوان قندیشاه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. اطلاعیه پروژه تکمیل پارک بانوان قندیشاه
اطلاعیه پروژه تکمیل پارک بانوان قندیشاه

اطلاعیه پروژه تکمیل پارک بانوان قندیشاه

شهرداری صباشهر در نظر دارد پروژه تکمیل پارک بانوان قندیشاه را با اعتبار مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح اسناد استعلام موجود در سامانه ستاد  و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار علاقه مند واجد شرایط واگذار نماید. لذا از علاقه مندان دعوت به عمل می اورد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به سامانه مذکور مراجعه نمایند. ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰/۰۸/۰۴ می باشد.

فهرست