اطلاعیه پروژه تکمیل پارک بانوان قندیشاه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. اطلاعیه پروژه تکمیل پارک بانوان قندیشاه

اطلاعیه پروژه تکمیل پارک بانوان قندیشاه

شهرداری صباشهر در نظر دارد پروژه تکمیل پارک بانوان قندیشاه را با اعتبار مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح اسناد استعلام موجود در سامانه ستاد  و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار علاقه مند واجد شرایط واگذار نماید. لذا از علاقه مندان دعوت به عمل می اورد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به سامانه مذکور مراجعه نمایند. ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰/۰۸/۰۴ می باشد.

فهرست