اطلاعیه مناقصه لای روبی رودخانه شادچای

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. اطلاعیه مناقصه لای روبی رودخانه شادچای

شهرداری صباشهر در نظر دارد نسبت به لایروبی به عرض ۲ متر و عمق ۱ متر در میانه مسیر وردخانه شادچای، تسطیح کناره ها و برداشت در مکان های لازم و حمل لجن و نخاله برداشت شده …..

فهرست