اطلاعیه مزایده فروش ماشین

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. اطلاعیه مزایده فروش ماشین

شهرداری صباشهر در نظر دارد تعدادی خودرو به شرح اسناد، قیمت پایه کارشناسی شده و مشخصات موجود در سامانه ستاد و از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند، لذا از علاقه مندان دعوت بعمل می آید از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ به سامانه مذکور مراجعه نمایند، ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تا ساعت ۱۳ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ می باشد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی صباشهر

فهرست