ارتقا سلامت و بهداشت از اولویت های مهم شهری است

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ارتقا سلامت و بهداشت از اولویت های مهم شهری است

صباشهر را به کارگاه بزرگ عمرانی وخدماتی تبدیل میکنیم

 

بازدید نادر روحی شهردار صباشهر در معیت سردار اژدری عضو شورای اسلامی شهر از روند اجرایی عملیات احداث ساختمان درمانگاه شبانه روزی در شهرک  ویره

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر صباشهر

فهرست