ادامه نهضت آسفالت در صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ادامه نهضت آسفالت در صباشهر

ادامه نهضت آسفالت در صباشهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

در ادامه نهضت عمرانی پروژه های آسفالت این بار این عملیات در لاین کندرو سمت شهرک ویره در حال اجرا می باشد.

فهرست