ادامه فعالیت های واحد امور شهری در جهت ارتقا بهداشت شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ادامه فعالیت های واحد امور شهری در جهت ارتقا بهداشت شهر

ادامه فعالیت و زحمات روزانه واحد امور شهری شهرداری صباشهر در جهت ارتقاء سطح بهداشت در شهر
✔️ ۳۰ تیر ماه شهرک مصطفی خمینی (ره)

فهرست