ادامه عملیات آسفالت خیابان اصلی شهرک مصطفی خمینی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ادامه عملیات آسفالت خیابان اصلی شهرک مصطفی خمینی

ادامه عملیات آسفالت خیابان اصلی شهرک مصطفی خمینی

به گزارش روابط عمومی شورا و شهرداری صباشهر

♦️سرکار خانم مهندس فهیمه صالحی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بر نحوه ادامه عملیات آسفالت خیابان اصلی شهرک مصطفی خمینی نظارت کردند.

#صباشهر
#شورای_صباشهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
روابط _عمومی _شهرداری _صباشهر

فهرست