ادامه روندزیبایی بخشی منظره شهری،شهرصباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ادامه روندزیبایی بخشی منظره شهری،شهرصباشهر

 

زیبایی بخشی منظر شهری شهرصباشهر

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی وشهرداری صباشهر :

 

جهت زیبایی بخشیبه منظره شهری ،چمن زنی بلوار تاجیک وسطح شهر وحذف تنه جوش و پاجوشهای درختان اصلی وهرس و فرم دهی شمشادهاو درختچه های زینتی سطح شهر در دستور کار واحد فضای سبزشهرداری صباشهرقرار دارد.

فهرست