اجرای پروژه عملیات، کانال سرپوشیده خیابان مالک اشتر صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. اجرای پروژه عملیات، کانال سرپوشیده خیابان مالک اشتر صباشهر

خدمت همچنان ادامه درد

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای شهر صباشهر:

 

در ادامه اجرای پروژه های عمرانی صباشهر ، روند اجرای عملیات کانال سرپوشیده خیابان مالک اشتر توسط واحد عمران شهرداری صباشهردر دستور کار قرار گرفت.

فهرست