اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی جزو اولویت‌های شهرداری صباشهر می باشد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی جزو اولویت‌های شهرداری صباشهر می باشد.

🇮🇷#صباشهر

🔴مهندس برنجی شهردار :

اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی جزو اولویت‌های شهرداری صباشهر می باشد.

🔷پیاده رو سازی بلوار شهید تاجیک با تسهیل تردد شهروندان ، نابینایان و معلولان محترم شهر توسط واحد عمران شهرداری صباشهر

#صباشهر
#شورای_شهر
#مهندس_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست