آموزش شهروندی از کودکی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. آموزش شهروندی از کودکی

برنامه آموزشی شهروندی جهت ارتقای سطح فرهنگ استفاده صحیح از منابع انرژی از کودکی ، با حضور همیاران آب و با همکاری حوزه فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری صباشهر در محل سالن اجتماعات فرهنگسرای بصیرت شهرک مصطفی خمینی برگزار گردید .
در این مراسم روش های مصرف بهینه آب را به کودکان و خانواده ایشان آموزش و در پایان جوایز و بسته های آموزشی به نوگلان اهدا شد .

فهرست