مراسم تجلیل از بسیجیان نمونه و تلاشگر با حضور فرمانده سپاه امیر المومنین-ع- شهرستان شهریار

[ Photo ] 🇮🇷 # صباشهر به گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر ✍️درگرامیداشت هفته بسیج مراسم تجلیل از بسیجیان نمونه و تلاشگر با حضور فرمانده سپاه امیر المومنین-ع-…

مراسم تجلیل از بسیجیان نمونه و تلاشگر با حضور فرمانده سپاه امیر المومنین-ع- شهرستان شهریار

[ Photo ] 🇮🇷 # صباشهر به گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر ✍️درگرامیداشت هفته بسیج مراسم تجلیل از بسیجیان نمونه و تلاشگر با حضور فرمانده سپاه امیر المومنین-ع-…

مراسم تجلیل از بسیجیان نمونه و تلاشگر با حضور فرمانده سپاه امیر المومنین-ع- شهرستان شهریار

[ Photo ] 🇮🇷 # صباشهر به گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر ✍️درگرامیداشت هفته بسیج مراسم تجلیل از بسیجیان نمونه و تلاشگر با حضور فرمانده سپاه امیر المومنین-ع-…
فهرست