• شماره های تماس:
  • پست الکترونیک:
  • فکس:
  • درگاه الکترونیکی شهرداری :
  • آدرس شهرداری:
گزارش مشکل
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, png, doc, docx, xlsx, jpeg, mp4, mp3, mov.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .