🔵 دهم آذرماه سالروز شهادت آیت الله مدرس،مدرس آزادگی ،نماینده شجاع و باتدبیر وروز مجلس شورای اسلامی گرامی باد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🔵 دهم آذرماه سالروز شهادت آیت الله مدرس،مدرس آزادگی ،نماینده شجاع و باتدبیر وروز مجلس شورای اسلامی گرامی باد.
[ Photo ] 🇮🇷#صباشهر
🔵 مقام معظم رهبری:
سه عنصر فقاهت،صداقت و سیاست در شهید مدرس جمع بود.

[ Photo ] 🇮🇷#صباشهر
🔵 مقام معظم رهبری:
سه عنصر فقاهت،صداقت و سیاست در شهید مدرس جمع بود.

🔵 دهم آذرماه سالروز شهادت آیت الله مدرس،مدرس آزادگی ،نماینده شجاع و باتدبیر وروز مجلس شورای اسلامی گرامی باد.

#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست