👈بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران از پروژه ساختمان در حال احداث دادسرای صباشهر 👉

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 👈بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران از پروژه ساختمان در حال احداث دادسرای صباشهر 👉

🇮🇷#صباشهر
👈بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران از پروژه ساختمان در حال احداث دادسرای صباشهر 👉
به گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

♦️ علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران ، هاشم امامی رئیس دادگستری شهرستان شهریار و مهدی محمدی دادستان شهرستان شهریار به همراه مسئولین شهری صباشهر از آخرین وضعیت پروژه ساختمان در دست احداث دادسرای شهر صباشهر بازدید نمودند.

♦️در این بازدید آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و محوطه سازی این پروژه بررسی و ادامه عملیات اجرایی و اقدامات پیش رو تشریح شد.

#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#روابط_عمومی_شورای_اسلامی_شهرداری_صباشهر

فهرست