واحد موتوری

null

آقای ابراهیم تقوی

کارشناس پیگیری امور موتوری

شرح وظایف واحد موتوری:
 • اختصاص خودرو مورد نیاز جهت ماموریت های داخل و خارج شهر
 • گردآوری اطلاعات بیمه ای خودروها
 • هماهنگی و بازدید خودروها جهت اعزام به تعمیرگاهی
 • پیگیری عدم خلافی خودروهای تحویلی به واحد موتوری.
 • گردآوری اطلاعات مربوط به معاینه فنی خودروها.
 • تنظیم برنامه کاری رانندگان.
 • پیش بینی تهیه قطعات و لوازم یدکی مربوطه به خودروها و حفظ و نگهداری آنها در انبارهای مربوطه و همکاری با انبار دار شهرداری.
 • نظارت بر تحویل و تحول کلیه خودروها.
 • تعیین و تشخیص خودروهای فرسوده و از رده خارج شده شهرداری و تهیه گزارش بمنظور فروش آنها.
 • انجام عملیات های عمرانی از قبیل خاک برداری ،تسطیح ،حمل مخلوط ، جابه جایی مصالح ، حمل و بار گیری نخاله های سطح شهر .
 • حمل زباله و انتقال به سایت محمد آباد در مواقع بارش برف.
 • عملیات برف روبی و نمک پاشی به صورت تمام وقت و  از ساعات اولیه بارش برف .
 • خدمات رسانی جاده ای در تصادفات حمل اجساد به سردخانه شهرستان