واحد فرهنگی- اجتماعی

آقای محمد حسین قرنی

مسئول امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری صباشهر

معرفی واحد فرهنگی اجتماعی:
 • توانایی تجزیه و تحلیل نیازهای فرهنگی و اجتماعی  شهر و شناخت ویژگی های فرهنگی و اجتماعی مناطق و محلات شهری .
 • اطلاع و دسترسی به آخرین آمار و اطلاعات فرهنگی و اجتماعی شهر مانند آمار جمعیتی و سرانه های فرهنگی و اجتماعی شهر.
 • آشنایی با ضرورت های توسعه پایدار شهری.
 • برنامه ریزی در جهت توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی شهروندان به منظور  رساندن سرانه های فرهنگی و اجتماعی به حد استاندارد.
 • تعیین اهداف، سیاستها و تعیین راهبردها و خط مشی‌های مربوط به امور اجتماعی و فرهنگی شهر .
 • انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری در جهت ارائه طرحها و برنامه‌های مورد نیاز برای توسعه فرهنگی .
 • انجام اقدامات لازم در جهت اداره بهینه اماکن فرهنگی، ورزشی، مذهبی و آموزشی همچون فرهنگسراها، کتابخانه ها، خانه های فرهنگی، سینما و…
 • توانمند سازی و ترغیب جوانان و نوجوانان در عرصه مشارکت در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی.
 • تلاش در جهت حفظ و نگهداری از آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگ و گردشگری.
 • همکاری و حمایت از سازمانهای غیر دولتی  و جلب مشارکت آنها در راستای اهداف و وظایف شهرداری.
 • برنامه ریزی و نظارت در طرحهای مناسب گردشگری در قالب نظام جامع گردشگری شهر برای ایجاد و ساماندهی فضای مناسب گردشگری.
 • انجام مطالعات و بررسی لازم در خصوص توجیه فرهنگی و اجتماعی پروژه های شهرداری .
 • تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تابعه و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های واحدهای تحت سرپرستی .
 • مطالعه وبررسی زمینه های احیای میراث فرهنگی ،ملی وقومی.
 • نیاز سنجی،برنامه ریزی ومدیریت برنامه های فرهنگی،تفریحی کارکنان شهرداری.
 • سیاست گذاری توسعه ورزش های همگانی با رویکرد های محوری.
 • اهتمام به ترویج ارزش های دینی و اخلاقی و نهادینه کردن فرهنگ و روحیه انقلابی.
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.
فهرست