نظارت بر خطوط تاکسیرانی توس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. نظارت بر خطوط تاکسیرانی توس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری صباشهر

🇮🇷#صباشهر

♦️نظارت بر خطوط تاکسیرانی
صباشهر

♦️در پی بارش رحمت الهی و لزوم جابجائی شهروندان و مسافران گرامی
نظارت مستقیم ومیدانی بر نحوه عملکرد رانندگان تاکسی در خدمت رسانی ، از سوی مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری صباشهر صورت گرفت .
ایشان بر ادامه خدمت صحیح تا پاسی از شب تاکید نمودند ،

#صباشهر
#شورای_شهر
#علی_ملکی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر‌

فهرست