مناقصه خرید سطل زباله

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. مناقصه خرید سطل زباله

شهرداری صباشهر در نظر دارد نسبت به خرید تعدادی سطل زباله گالوانیزه و زیرمخرنی بتنی تا سقف اعتبار ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح اسناد استعلام بهای موجود در سامانه ستاد اقدام نماید لذا از علاقه مندان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ ۱۴۰۴.۰۴.۰۴ به سامانه مذکور مراجعه نمایند. ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تا ساعت ۱۳ پنچشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ می باشد.

روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

فهرست