ملاقات مردمی مهندس ملکی شهردار صباشهر در تاریح ۱۲ مهرماه با شهروندان فهیم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ملاقات مردمی مهندس ملکی شهردار صباشهر در تاریح ۱۲ مهرماه با شهروندان فهیم
ملاقات مردمی مهندس ملکی شهردار صباشهر در تاریح 12 مهرماه با شهروندان فهیم

ملاقات مردمی مهندس ملکی شهردار صباشهر در تاریح ۱۲ مهرماه با شهروندان فهیم

در راستای بررسی مشکلات شهروندان صورت گرفت؛
برگزاری جلسه ملاقات عمومی با شهروندان، که به خواسته بیش از ۴۵ نفر از شهروندان رسیدگی شد.

در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتباط مستقیم با شهروندان، جلسه ملاقات عمومی مردمی این هفته دوازدهم مهر ماه با حضور مهندس ملکی شهردار صباشهر صبح امروز برگزار گردید.

فهرست