معاونت امور زیربنایی،شهرسازی و خدمات شهری

آقای قهارپور

معاون امور زیربنایی،شهرسازی و خدمات شهری

 • برنامه ریزی در زمینه نحوه جلب و جذب مشارکت های اجتماعی و مردمی در اجرای امور مرتبط و اجرای برنامه های آموزشی اعم از تخصصی و عمومی جهت شهروندان، نیروهای انسانی فعال در حوزه خدمات شهری و شرکت های طرف قرارداد در زمینه وظایف محوله و همچنین فرهنگسازی و اطلاع رسانی در امور خدمات شهری.
 • اعلام نظر و تأیید کلیه مناقصات و مزایدات مربوط به امور خدمات شهری در چهارچوب آئین نامه معاملات شهرداری ها.
 • راهبری، هدف گذاری و مطالعه و پیش بینی نیازهای شهر در زمینه امور خدمات شهری و تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توسعه ای به منظور تأمین تأسیسات و تجهیزات شهر و زیرساخت های لازم در امور مرتبط با خدمات عمومی و زیست محیطی، ساماندهی صنایع و مشاغل و صنوف، و ایمنی و پیشگیری و…
 • نظارت بر حسن انجام امور و وظایف شهرداری در ارتباط با بندهای ذیل ماده۵۵ قانون شهرداری ها(مرتبط با خدمات شهری) و صدور دستورات لازم در هر یک از زمینه های مذکور.
 • اتخاذ سیاست های اجرائی لازم در خصوص احداث، توسعه و ساماندهی آرامستان های شهر.
 • نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد رفت و روب آرامستان، ساخت و ساز قبور، اجرای پروژه های عمرانی و…
 • برقراری و حفظ ارتباط با مراکز دینی جهت استفاده از نظرات و فتاوای مربوط به امور متوفی.
 • تعامل کامل با آرامستان های سایر شهرها و تبادل تجربیات و دانش در حیطه وظایف سازمانی.
 • تعامل کامل با اتحادیه آرامستان های کشور در راستای ارتقاء روزافزون کیفیت خدمات.
 • جلوگیری از ایجاد و فعالیت کلیه اماکنی که موجب بروز مزاحمت برای شهروندان یا مخالف اصول بهداشتی می باشند و انجام امور دبیرخانه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها.
 • نظارت بر نحوه اداره و امور مربوط به مراکز میوه و تره بار.
 • کنترل جمعیت سگ های ولگرد و سایر حیوانات ناقل بیماری به انسان.
 • جلوگیری از شستشو یا تعویض روغن توسط خودروها در معابر عمومی.
 • برنامه ریزی جهت احیاء، حفاظت و بهبود محیط زیست شهری.
 • نظارت مستمر بر وضعیت زیست محیطی محدوده حریم شهر و ارائه پیشنهادات و همکاری در تهیه طرح های زیست محیطی مربوطه.
 • اتخاذ تدابیر مناسب در راستای حفظ اصول توسعه پایدار و حفاظت از منابع زیست محیطی و بکارگیری استانداردهای محیط زیست.
 • ارتقاء سطح بهداشت و محیط زیست شهری در حیطه وظایف شهرداری.
 • بررسی و تحقیق در زمینه شناخت راه و روش های مختلف برای جلوگیری از آلودگی محیط اعم از کمی و کیفی و ارائه پیشنهاد مناسب.
 • بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر.
 • پیگیری و هماهنگی امور بحران در سطح شهرداری.
 • پیگیری و ایجاد مراکز امن برای اداره شهر در شرایط بحران.
 • همکاری در انجام هماهنگی و برنامه ریزی های لازم به منظور ارتقاء کمی و کیفی ماشین آلات و لوازم و تجهیزات موجود قابل استفاده در شرایط بحران.
 • هماهنگی و نظارت بر امور ایمنی ساخت و سازها و رعایت آئین نامه های ایمنی.
 • تشکیل و اعزام اکیپ های خاص اجرائی و نظارت نظیر جلوگیری از تخلفات ساختمانی یا رفع سد معبر و امثالهم در سطح شهر جهت انجام وظایف محوله.
 • شناسایی و تدوین مصادیق تخلفات شهری و تهیه دستورالعمل برای برخورد با آنها.
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت فرهنگسازی و اطلاع رسانی در خصوص تخلفات شهری و آموزه های شهروندی.
 • برنامه ریزی و نظارت جهت پیشگیری و رفع تخلفات شهری.
 • جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی(ساخت و سازهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، تغییر کاربری ها، تبدیل و تفکیک های غیر مجاز، خاکبرداری و گودبرداری های بدون مجوز و فاقد ایمنی لازم، انجام ساخت و ساز بدون رعایت اصول ایمنی و حفاظت کار در حین اجراء).
 • جلوگیری از بروز تخلفات ضایعات و نخاله های ساختمانی(کنترل و نظارت بر تخلیه ضایعات و نخاله های ساختمانی در محل های غیر مجاز و سطح شهر، کنترل و نظارت بر فعالیت خودروهای حمل نخاله و ضایعات ساختمانی، کنترل و نظارت بر فعالیت غیر مجاز گاری ها و خودروهای جمع آوری پسماند)
 • نگهداری و گسترش فضای سبز در محدوده و حریم شهر بر اساس معیارها، ضوابط و استانداردهای موجود با توجه به شرایط اقلیمی شهر.
 • توسعه، حفظ و نگهداری فضاهای سبز موجود در محدوده و حریم شهر شامل معابر، میادین، رفوژها، پارکها و کمربند سبز.
 • نظارت بر حفظ و جلوگیری از تخریب باغات و اراضی زراعی.
 • شناسایی منابع آبی پایدار و تعیین آب مورد نیاز گیاهان فضای سبز.
 • برنامه ریزی و نظارت بر توسعه شبکه آّرسانی و حفر چاه و اصلاح سیستم لوله کشی و استقرار روش های جدید در امور آبیاری و آبرسانی.
 • نظارت بر تهیه طرح و اجرای نمادها، المان ها و احجام شهری.
 • نظارت بر نگهداری، نوسازی و انجام تعمیرات تأسیسات متعلق به شهرداری در پارکها، میادین، ساختمانها و…
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار.
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
فهرست