شستشوی روزانه سطل‌های زباله سطح شهر صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. شستشوی روزانه سطل‌های زباله سطح شهر صباشهر

شستشوی روزانه سطل‌های زباله سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

♦️علی ملکی شهردار صباشهر از شستشو روزانه سطل های زباله سطح شهر خبر داد.


ایشان بیان داشتند با توجه به اینکه عدم تنظیف و شستشوی مرتب سطل های زباله مکانیزه، باعث پراکندگی مواد آلوده در محیط شده و تاثیر نامطلوب بر محیط و ایجاد منظره ناخوشایند و شرایط نامناسب دارد نیروهای زحمتکش خدماتی نسبت به نظافت و شستشوی مستمر سطل های زباله با نظارت مستقیم حوزه خدمات شهری اقدام مینمایند.

فهرست