برگزاری کلیه مناقصات و مزایدات در سامانه ستاد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. برگزاری کلیه مناقصات و مزایدات در سامانه ستاد

قابل توجه مدیران محترم شرکت های پیمانکاری

با توجه به راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در شهرداری صباشهر کلیه مناقصات و مزایدات در سامانه ستاد بارگذاری و اطلاع رسانی می گردد.

لذا کلیه متقاضیان و پیمانکاران واجد شرایط می بایست عضو سامانه مذکور بوده و برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند

بدیهی است از این پس هیچ مناقصه وو مزایده ای خارج از این سامانه برگزار نخواهد شد.

روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

فهرست