ادامه نهضت عمرانی وخدماتی درصباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ادامه نهضت عمرانی وخدماتی درصباشهر

شهر را به کارگاه بزرگ عمرانی وخدماتی تبدیل میکنیم .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی وشهرداری صباشهر:

 

درادامه روند عمرانی وخدماتی شهر،بدنادرروحی شهردار صباشهربه همراه اعضای شورای اسلامی  شهر از روند اجرایی عملیات جدولگزاری  انتهای خیابان شهید بهشتی صباشهربازدید بعه عمل آوردند.

 

فهرست