ادامه عملیات آسفالت فاز دوم محور اصلی صباشهر به نسیم شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ادامه عملیات آسفالت فاز دوم محور اصلی صباشهر به نسیم شهر

حسب دستور مهندس ملکی شهردار صباشهر مبنی بر سرعت بخشیدن به پروژه های عمرانی و رفاه حال شهروندان محترم  عملیات آسفالت محور اصلی صباشهر به نسیم شهر در فاز دوم توسط اداره فنی و عمرانی شهرداری صباشهر انجام گردید.

فهرست