ادامه طرح جهادی نظافت محله در صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ادامه طرح جهادی نظافت محله در صباشهر

🇮🇷#صباشهر

♦️ ادامه طرح جهادی نظافت محله در صباشهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

✍️ در پی تاکید و دستورات مهندس ملکی شهردار صباشهر زیباسازی و نظافت شهری از اولویت های مهم شهرداری قرار گرفت و در همین راستا اجرای مرحله دوم این طرح جهادی در محله شهرک مصطفی خمینی با هدف رسیدگی ویژه به محلات شهر با حضور نیروهای خدوم و زحمتکش خدمات شهری می باشد که به منظور پاکسازی محله ای ، آراستگی و زیباسازی شهر و رفع موانع و نازیبایی های بصری و زیست محیطی در مناطق مختلف ادامه می یابد.

بهسازی سیمای شهر که از اولویت های اصلی شهرداری است و بطور مستمر در حال انجام می باشد تا موجب افزایش سطح رضایت و خدمات رسانی به شهروندان شود.

#صباشهر
#شورای_شهر
#علی_ملکی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#خدمات_شهری
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست