اداره سیما،منظر و فضای سبز شهری

اقای مهندس علی مرادی

پیگیری امور اداره سیما، منظر و فضای سبز شهری

شرح وظایف اداره سیما، منظر و فضای سبز شهری

 • انجام مطالعات لازم در راستای بهبود سیما و منظر شهر و یکسان سازی سیمای شهری و ارائه راهکارهای مناسب
 • کنترل و نظارت بر انجام پروژه های طراحی شهری و طی مراحل تصویب آن در مراجع ذیصلاح از جمله کمیته سیما و منظر استان، کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری
 • تهیه و تنظیم اسناد مناقصه برای پروژه های طراحی شهری جهت کمیته انتخاب مشاور
 • تدوین آیین نامه های اجرایی به منظور کنترل نماها- مناسب سازی معابر شهری
 • اجرایی نمودن شرح خدمات مهندسین مشاور شهرسازی- نقشه برداری- طراحی شهری- مهندسین ناظر و معمار
 • حفظ ونگهداری فضای سبز موجود درشهر شامل میادین ،رفوژها، پارک  های محلی و اشجار .
 • توسعه فضای سبز بنا به نیاز شهر و استفاده ازدرخت ـ درختچه ها و سایر گل های زینتی
 • در فصول مختلف در محل های مورد نیاز پیش بینی شده .
 • پیش بینی توسعه سرانه فضای سبز و پارک های محلی .
 • آبیاری ـ هرس و سمپاشی بموقع درختان و فضای سبز شهر .
 • تقسیم کار مناسب و نظارت بر کارگران واحد مربوطه .
 • رابط بین ادارات (آب ، برق ، گا ز، تلفن ).
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.
فهرست