اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی

آقای ایوب بیات

سرپرست اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری صباشهر

شرح وظایف اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی:

 • نظارت بر اجرای تمرین های لازم در جهت کسب آمادگی و مهارت برای انجام عملیات آتش نشانی.
 • تشخیص مواد و وسایل لازم در مقابله با حوادث و سوانح مناسب با شرایط جدید.
 • اجرای دقیق مقررات انضباطی و اداری در ایستگاه آتش نشانی و محل حادثه و ثبت کلیه وقایع و حوادث.
 • اطمینان از آمادگی کامل پرسنل آتش نشانی، تجهیزات و ماشین آلات مربوطه جهت مقابله با حوادث و نحوه دسترسی به آنها از طریق بازدید دوره ای و نگهداری آمار و اطلاعات لازم و نظارت و کنترل دقیق بر خودروها، وسایل و تجهیزات حریق، نجات وغیره و انجام مراحل تحویل در هر شیفت.
 • آگاهی کامل و دقیق از محدوده ایستگاه، شناخت کلیه مراکز حساس و اماکن عمومی و غیره از طریق بازدید و بازرسی به وسیله عوامل اجرائی و بروز نگه داشتن اطلاعات مذکور در ایستگاه.
 • بررسی اشکالات و کمبودهای موجود در ایستگاه و کوشش در رفع آنها از نظر پرسنلی، تجهیزات و تأسیساتی.
 • شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی در محل حادثه و حریق.
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز به منظور بالا بردن اطلاعات فنی، حرفه ای، اداری و…
 • حفظ آراستگی فردی و استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت.
 •  حفظ سلامت جسمی و روحی با انجام ورزش های همگانی، فردی و… برای انجام مطلوب وظایف محوله.
 • آشنایی کامل با ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با امور آتش نشانی در جهت استفاده صحیح و نگهداری از آنها.
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار.
 •  انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
فهرست