اجرای طرح خودمراقبتی سازمانی توسط تیم شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار در صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. اجرای طرح خودمراقبتی سازمانی توسط تیم شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار در صباشهر

اجرای طرح خودمراقبتی سازمانی توسط تیم شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار در صباشهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

🔷در راستای حفظ سلامت کارکنان شهرداری صباشهر تیم بهداشت و درمان در محل شهرداری صباشهر حاضر و نسبت به سنجش سلامت جسمی کارکنان اقدام و در همین راستا معاینات دوره ای و واکسیناسیون متقاضیان انجام و سلامت جسمی پرسنل مورد پایش قرار گرفت.

فهرست