اجرای دال گذاری در محله های اسلام آباد، ویره و شهرک صالحیه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. اجرای دال گذاری در محله های اسلام آباد، ویره و شهرک صالحیه
اجرای دال گذاری در محله های اسلام آباد، ویره و شهرک صالحیه

طی بازدید بعمل آمده و حسب دستور مهندس ملکی شهردار صباشهر در پی تسهیل تردد شهروندان عزیز توسط اداره فنی عمرانی شهرداری، دال گذاری در محله های اسلام آباد، ویره و شهرک صالحیه انجام پذیرفت.

اجرای دال گذاری در محله های اسلام آباد، ویره و شهرک صالحیه

فهرست