پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نقشه سایت
 صفحه اصلی
 معاونت ها
 معاونت اداري مالي
 معاونت خدمات شهر
 معاونت فني شهرسازي
 درباره شهرداری
 درباره شهر
 پیشینه تاریخی شهر
 طرح جامع شهری
 موقعیت جغرافیایی شهر
 گردشگری
 حوزه شهردار
 درباره شهردار
 پیام شهردار
 ارتباط با شهردار
 مدير حوزه شهردار
 تاریخچه شهرداری
 شورای شهر
 معرفی اعضا
 رئيس شوراي اسلامي شهر
 نائب رئيس شوراي اسلامي شهر
 عضو شوراي اسلامي شهر
 عضو شوراي اسلامي شهر
 عضو شوراي اسلامي شهر
 عضو شوراي اسلامي شهر
 عضو شوراي اسلامي شهر
 جلسات شورا
 ارتباط با اعضا
 فرمهای الکترونیکی
 فرم ثبت خدمات شهری(137)
 فرم تکریم ارباب رجوع
 فرم ارزیابی خدمات شهری
 منوی سایت
 نقشه شهر
 راهنمای مراجعین
 آیین نامه ها
 اساسنامه ها
 مناقصات و مزایدات
 اطلاعات تماس با مسئولین
 ارسال نظرات
 سازمان حمل و نقل همگاني
 ارتباط با سازمان
 عملكرد سازمان
 آتش نشاني شهرداري صباشهر
 گردش کار شهرسازی
 مجوزهای واحد درامد
 مدارک واحددرآمد
 اطلاعات پایه شهرسازی
 مدارک موردنیازاملاک
 مدارک موردنیازنوسازی
 گردش کار املاک
 جستجوی سایت
 پرسش و پاسخ
 ماهنامه شهرداری ها
 مراکز آموزشی
 خبرگزاریها و روزنامه ها
 آب و هوا
 عملكرد شهرداري
 عملكرد 91
 عملكرد91
 گزارش
 عملكرد
 گزارش درآمد و هزينه93
 گزارش درآمد و هزينه 6 ماهه اول سال 94
 عملكرد 6 ماهه دوم سال 94
 new
 سبک روحان عاشق
 منشور حقوق شهروندی
 بانک اطلاعات شهری
 اتوماسیون اداری

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0