• ساعت : ۱۰:۵۰:۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ 
  • تعداد بازدید : 261
بازدید نماینده مجلس و مدیران شهری از وضعیت آب در سطح شهر

بازدید مهندس روحی شهردار و اعضای شورای اسلامی در معیت نماینده محترم  مردم در مجلس شورای اسلامی و رئیس آبفا صباشهر از وضعیت آب شرب منازل صباشهر

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0