• ساعت : ۲۱:۲:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 41
اخبار تصویری
فضاسازی سطح شهر در آغاز سال نو مزین به نامگذاری مقام معظم رهبری سال (جهش تولید)

 روابط عمومی شورا و شهرداری صباشهر 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0