• ساعت : ۱۷:۱۰:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 43
اخبار تصویری
جانمایی و نصب المان سفره هفت سین در صباشهر

در قالب طرح استقبال از بهار صورت گرفت؛

  جانمایی و نصب المان سفره هفت سین در صباشهر توسط واحد زیباسازی شهرداری صباشهر

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0