• ساعت : ۱۷:۱۰:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 23
اخبار تصویری
جانمایی و نصب المان سفره هفت سین در صباشهر

در قالب طرح استقبال از بهار صورت گرفت؛

  جانمایی و نصب المان سفره هفت سین در صباشهر توسط واحد زیباسازی شهرداری صباشهر

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0