• ساعت : ۹:۰:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ 
  • تعداد بازدید : 12
جهت تسریع در امور شهروندان
افتتاح خانه كودك در شهرك مصطفی خمینی (ره) صباشهر

روابط عمومی شورا و شهرداری صباشهر

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0