• ساعت : ۱۹:۰:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ 
  • تعداد بازدید : 31
جهت تسریع در امور شهروندان صباشهر
پاكسازی اطراف سالن ورزشی ویره جهت برگزاری جشن بزرگ رمضان

🔸پاکسازی سالن ورزشی ویره

✍به گزارش روابط عمومی شورا و شهرداری صباشهر؛

💠 امروز در تاریخ ۹۸/۲/۳۱شهرداری صباشهر برای برگزاری جشن بزرگ رمضان آماده می شود.

⚪️شهرداری،محل برگزاری این جشن را در سالن ورزشی ویره صباشهر در نظر گرفته که به همین منظور کارگران زحمتکش خدمات شهری در حال پاکسازی محوطه این سالن بزرگ هستند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.2.1.0
    V5.2.1.0